English

januari 2018

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

18/01/2018

U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de …

Lees verder

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

18/01/2018

Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.Het jeugd-LIV …

Lees verder

Advieswijzer Eigen woning in 2018

18/01/2018

Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (52%). Welke regels van …

Lees verder

Tewis Zandbergen treedt toe tot partnerteam!

10/01/2018

Per 1 januari 2018 is Tewis Zandbergen toegetreden tot het partnerteam bij van Velzen accountants & adviseurs. Tewis is registeraccountant en werkt sinds 2014 bij ons kantoor. Hij gaat zich onder meer richten op het verder uitbreiden van de controlepraktijk. …

Lees verder

Kees van der Zwet neemt afscheid!

10/01/2018

In 2016 heeft Kees van der Zwet te kennen gegeven zijn carrière een andere wending te willen geven. Het gevolg hiervan was oa dat Van der Zwet Accountants en Adviseurs eind 2016 is samen gegaan met van Velzen accountants & …

Lees verder

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

10/01/2018

Bent u dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u en uw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017. Een lager bedrag? Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2018 onder voorwaarden lager …

Lees verder

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

10/01/2018

Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, en vaak ook om vastgoed dat ‘ter belegging’ wordt aangehouden. Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, …

Lees verder

Special Lonen 2018

10/01/2018

In de Special Lonen 2018 vindt u alle actuele informatie over de belangrijkste onderwerpen voor de werkgever en de directeur-grootaandeelhouder. U vindt hierin de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving en de nieuwe cijfers praktisch op een rij. 1 Wet …

Lees verder

WBSO tijdelijk omlaag in 2018

04/01/2018

Het voordeelpercentage van de tweede schijf van de WBSO is omlaag gegaan van 16% naar 14%. Het betreft een tijdelijke aanpassing die alleen voor 2018 geldt. Eerste schijf ongewijzigd De verlaging geldt alleen voor de tweede schijf. Om het gebruik …

Lees verder