English

Nieuws

Hier vindt u onze nieuwsberichten waar wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen in onze branche zoals nieuwe wetgeving of reglementen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze laatste nieuwtjes, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015!

10/03/2016

Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar! Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende negen onderwerpen: Scholingsaftrek Giften Kwalificerende belastingplicht; …

Lees verder

Belastingvoordeel voor familiebedrijven

03/03/2016

U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing realiseren. Zowel bij erven en schenken van een onderneming kan er namelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genaamd, komen …

Lees verder

WOZ-waarde van uw woning te hoog?

03/03/2016

Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar. …

Lees verder

Het bijhouden van een goede rittenregistratie

02/03/2016

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer …

Lees verder

Studiekosten beperkt aftrekbaar

25/02/2016

De nieuwe studiefinancieringsregels zijn per september 2015 ingegaan. Het komt erop neer dat studenten die recht hebben op deze financiering voortaan geen studiekosten meer kunnen aftrekken. 2015 is echter een overgangsjaar. De kosten voor het studiejaar 2014/2015 kunnen, voor zover …

Lees verder

WBSO en RDA melden vóór 1 april

25/02/2016

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). …

Lees verder