English

juli 2015

Is er btw verschuldigd over verzendkosten?

27/07/2015

Stel, u verkoopt kleding online en laat uw pakketjes bezorgen door Postnl. Postnl berekent geen btw over de verzendkosten. Kunt u daarom deze verzendkosten ook zonder btw doorberekenen aan uw afnemers? Nee, dat kan niet. Voor universele postdiensten verricht door …

Lees verder

Voorkom aansprakelijkheid! Meld betalingsproblemen

27/07/2015

Als bestuurder van een B.V. of N.V. kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de B.V. of N.V. als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen door tijdig …

Lees verder

Einde ouderentoeslag voor vermogende oudere

20/07/2015

Het kabinet wil voor iedereen een gelijke belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen (box 3). De extra verhoging van het heffingvrije vermogen voor ouderen (ouderentoeslag) komt dan ook te vervallen per 1 januari 2016. Dit kan gevolgen hebben voor de AOW-gerechtigde …

Lees verder

Wat leveren zonnepanelen mijn onderneming op?

20/07/2015

Zonnepanelen leveren elektriciteit op die u zelf gebruikt voor uw bedrijf en waarvan u het overschot teruglevert aan het net. Het voordeel van zonnepanelen is afhankelijk van uw verbruik en uw aansluiting op het net. Verbruik De energiebelasting en de …

Lees verder

Let op fiscale behandeling transitievergoeding

13/07/2015

Met ingang van 1 juli 2015 is de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Voor u als werkgever is het belangrijk te weten dat u de transitievergoeding fiscaal moet behandelen als loon uit vroegere dienstbetrekking. Transitiekosten …

Lees verder

Het verdelen van pensioen in eigen beheer

13/07/2015

Ik ben ondernemer met een bv. Als directeur-grootaandeelhouder heb ik pensioen in eigen beheer opgebouwd. Ik lig in scheiding en mijn echtgenoot eist afstorting van de helft van mijn ouderdomspensioen en haar nabestaandenpensioen. Dat geld heeft de bv niet. Wat …

Lees verder

Bezwaar tegen box 3-heffing niet meer nodig

06/07/2015

De spaartaks, ofwel vermogensrendementsheffing: er is veel om te doen in de media omdat de heffing op spaargeld onrechtvaardig zou zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te maken tegen de …

Lees verder

Beperkt afschrijven op (agrarische) bedrijfsgebouwen

06/07/2015

Sinds 1 januari 2007 is de afschrijving op bedrijfsgebouwen beperkt. Die afschrijvingsbeperking geldt ook voor agrarische bedrijfsgebouwen. Nu is het met name in de agrarische sector soms lastig te bepalen wat nu precies tot een bedrijfsgebouw hoort. Inmiddels is meer …

Lees verder