English

november 2015

Verkeersboete soms toch belastingvrij

30/11/2015

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor verkeersboeten is een uitzondering mogelijk. Uitsluitingen vrije ruimte Binnen …

Lees verder

U heeft nog een paar dagen voor het aanvragen van WBSO!

30/11/2015

Kunt en wilt u vanaf 1 januari 2016 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Heeft u werknemers in dienst die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten, dan …

Lees verder

Loonadministratie op orde?

26/11/2015

Door de invoering van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) moet u vanaf 1 januari 2016 rekening houden met nieuwe maatregelen. Bent u daar al op voorbereid? Op de loonstrook moet u ook kostenvergoedingen specificeren die onderdeel zijn van het loon. …

Lees verder

Bedrijfsmiddel verkocht? Vorm een herinvesteringsreserve

24/11/2015

Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben en houden. …

Lees verder

Btw openbaar vervoersbewijs aftrekbaar?

24/11/2015

Een ondernemer die zijn zakelijke reizen verricht met het openbaar vervoer, kan de kosten van dit openbaar vervoer in zijn onderneming in aftrek brengen. Maar hoe zit het met eventuele btw? Op een openbaar vervoersbewijs is over het algemeen geen …

Lees verder

Special Eindejaarstips 2015

18/11/2015

Het einde van het jaar nadert. Voordat het nieuwe jaar begint is het een goed moment om te kijken welke maatregelen u in 2015 nog kunt nemen om de belastingdruk voor dit jaar te verlichten! Vanaf 2016 zullen een aantal …

Lees verder

Geef dit jaar een vrijgesteld kerstpakket

10/11/2015

Vanaf dit jaar geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. Onder de werkkostenregeling gelden andere regels voor het kerstpakket dan onder de oude regeling. Dit hoeft niet per definitie ongunstig te zijn voor de werkgever. Er zijn misschien zelfs mogelijkheden …

Lees verder

Nieuwe subsidie sportclubs

04/11/2015

Sportverenigingen en –stichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen of toepassingen van duurzame energie ten behoeve van hun sportaccommodaties. Subsidie is mogelijk voor overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 september 2015. De subsidie geldt …

Lees verder

Meer ondernemers aan de maandelijkse opgaaf ICP

04/11/2015

De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen gaat omlaag van € 100.000 naar € 50.000 per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar zullen dus meer ondernemers maandelijks hun opgaaf ICP moeten inzenden. Verricht u …

Lees verder