English

februari 2016

Studiekosten beperkt aftrekbaar

25/02/2016

De nieuwe studiefinancieringsregels zijn per september 2015 ingegaan. Het komt erop neer dat studenten die recht hebben op deze financiering voortaan geen studiekosten meer kunnen aftrekken. 2015 is echter een overgangsjaar. De kosten voor het studiejaar 2014/2015 kunnen, voor zover …

Lees verder

WBSO en RDA melden vóór 1 april

25/02/2016

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). …

Lees verder

Korting bij snelle betaling Belastingdienst

23/02/2016

Ontving u een voorlopige aanslag en wilt u deze in maandelijkse termijnen betalen, hoewel u het geld voor de aanslag wel hebt liggen? In één keer betalen levert u nu een flinke korting op. Betaalt u vóór 28 februari dan …

Lees verder

Niet verzekerd. Wat nu?

19/02/2016

De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat lang niet alle dga’s zich hiertegen verzekeren. Over het wel of …

Lees verder

Maak gebruik van uw premiekortingen

19/02/2016

Ook in 2016 heeft u voor bepaalde werknemers misschien recht op premiekortingen. Hiermee verlaagt u de te betalen loonheffingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u kunt controleren of u recht heeft op deze …

Lees verder

Overwerkloon zwaarder belast?

19/02/2016

Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen, maar is het verplicht om de tabel bijzondere beloningen toe te passen op het overwerkloon. Dit kan tot gevolg hebben dat het overwerkloon …

Lees verder

Wees alert op verplichte maandelijkse opgaaf ICP

19/02/2016

Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000 intracommunautair per kwartaal dan mocht u deze opgaaf tot vorig jaar nog per kwartaal doen. Maar, let op! Vanaf 1 januari 2016 is …

Lees verder

Risico van een onjuiste btw-factuur

12/02/2016

Een factuur moet aan allerlei eisen voldoen, wilt u als ondernemer de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor een ondernemer met recht op aftrek van voorbelasting is een inkoopfactuur een waardecheque. Alleen een geldige waardecheque geeft recht op teruggaaf van …

Lees verder

Zonnepanelen op uw woning: vraag de btw terug

10/02/2016

Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Als particulier kunt u daarom de btw van uw zonnepanelen terugvragen. Hieronder leest u hoe. Zaak Fuchs De uitspraak van het Europese Hof …

Lees verder