English

maart 2016

Kagia VR1 nog steeds op weg naar het kampioenschap!

29/03/2016

Tijdens de winterstop heeft van Velzen accountants & adviseurs de dames van V.V. Kagia voorzien van nieuwe voetbaltassen. Afgelopen zaterdag waren de weergoden van Lisserbroek eindelijk goed gezind en kon de vrouwenselectie op de foto gezet worden voor de sponsors. De …

Lees verder

Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

28/03/2016

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft. Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst …

Lees verder

In welk land moet btw worden afgedragen?

28/03/2016

Als u diensten aan een ondernemer in een ander EU-land verricht, is er sprake van een intracommunautaire prestatie (ICP). Let hierbij op door welke partij en waar de btw moet worden afgedragen.   Van een ICP is sprake indien de …

Lees verder

Recht op aftrek voorbelasting holding

20/03/2016

Of een holding recht heeft op aftrek van voorbelasting op kosten die de holding maakt in verband met haar dochtervennootschap(pen), hangt af van de activiteiten die de holding verricht. Er moet verschil worden gemaakt tussen een zuivere en een moeiende …

Lees verder

Advieswijzer Werken als zzp’er

20/03/2016

De zzp’er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp’er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp’er zelfstandige is of in loondienst. In deze advieswijzer worden deze onderwerpen nader belicht. Zzp staat voor zelfstandige …

Lees verder

Doe suppletie btw vóór 1 april 2016

11/03/2016

Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de …

Lees verder

Advieswijzer Ondernemen in een keten

10/03/2016

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld …

Lees verder

Overeenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

10/03/2016

Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) definitief te vervallen. Voortaan kan er gewerkt worden met vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten. Wordt daadwerkelijk gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid …

Lees verder

Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015!

10/03/2016

Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar! Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende negen onderwerpen: Scholingsaftrek Giften Kwalificerende belastingplicht; …

Lees verder

Belastingvoordeel voor familiebedrijven

03/03/2016

U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing realiseren. Zowel bij erven en schenken van een onderneming kan er namelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genaamd, komen …

Lees verder