English

september 2016

Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017

26/09/2016

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan komt u in aanmerking voor een hogere vrijstelling in 2017, mits er ook in 2016 …

Lees verder

Btw oninbare vordering gewoon via aangifte

26/09/2016

Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze oninbare vordering eenvoudiger terugvragen via uw btw-aangifte. Dit kan zodra de factuur één jaar nadat het bedrag opeisbaar is …

Lees verder

Special Miljoenennota 2017

21/09/2016

Special Miljoenennota 2017 Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel en de bestrijding van ongewenst …

Lees verder

De subsidieaccountant is van start!

20/09/2016

Vorige week is De SubsidieAccountant gelanceerd! Dankzij de unieke samenwerking tussen van Velzen accountants & adviseurs en subsidieadvieskantoor Van Daalen & Partners kunt u met al uw subsidiezaken bij De SubsidieAccountant terecht. Denk aan het inventariseren van de subsidiemogelijkheden of hulp …

Lees verder

Uw studerend kind bij u op de payroll

19/09/2016

Heeft u een of meerdere studerende kinderen? Dan is het wellicht een idee om hen parttime bij u op de loonlijst te zetten. Wat zijn daarvan de voordelen? Heffingskortingen Zet u uw kind parttime op de payroll, dan betaalt hij …

Lees verder

Uit dienst? Telefoon terug of afrekenen

19/09/2016

Heeft uw personeel een telefoon van de zaak en vergoedt u deze onder het noodzakelijkheidscriterium? Let dan op de voorwaarden die gelden als een personeelslid uit dienst treedt. Uw personeel heeft een telefoon nodig om hun werk goed te kunnen …

Lees verder