English

november 2016

Betaal uw lijfrente voor 1 januari

28/11/2016

Heeft u vorig jaar minder pensioen opgebouwd dan fiscaal mogelijk is gezien uw inkomsten, kunt u dit jaar een lijfrente aanschaffen en de premies ten laste van uw inkomen brengen. Het is wel van belang dat u de premies voor …

Lees verder

Check uw WOZ-waarde!

28/11/2016

Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus met de nieuwe WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Het controleren van de juiste WOZ-waarde van uw woning is nu makkelijker geworden door het openbaar maken van de WOZ-waarden. …

Lees verder

Wanneer moet u een investeringsaftrek terugbetalen

28/11/2016

Als u investeert, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor investeringsaftrek. De ontvangen aftrek moet u terugbetalen als u de betreffende bedrijfsmiddelen binnen een bepaalde termijn weer verkoopt. Dit is de zogenaamde desinvesteringsbijtelling. Hoe kunt u dit voorkomen? Wat …

Lees verder

Minimumloon per 1 januari 2017

16/11/2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 januari 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en …

Lees verder

Kortere deponeringstermijn dga

16/11/2016

Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer …

Lees verder

Hypotheek aflossen of niet?

16/11/2016

Miljoenen Nederlanders bezitten een eigen woning waarop een hypotheek rust. Wanneer zij ook over spaargeld beschikken rijst de vraag of extra aflossen wellicht een optie is. De hypotheekrente voor een rentevast periode van vijf jaar is momenteel historisch laag. Nu …

Lees verder

Transitievergoeding bij ontslag per 2017 omhoog

16/11/2016

Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2017 omhoog van € 76.000 naar € 77.000. Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een …

Lees verder

Special eindejaarstips 2016

08/11/2016

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door …

Lees verder