English

maart 2017

Btw afdragen over plastic tasje

30/03/2017

Verstrekt u nog plastic tassen aan uw klanten, dan bent u verplicht daarvoor een vergoeding te vragen. Over deze vergoeding bent u vervolgens verplicht 21% btw af te dragen. Vergeet deze post niet op te nemen in uw btw-aangifte. Vanaf …

Lees verder

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

30/03/2017

Wist u dat u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden als uw opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? En wist u dat dit niet alleen geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het inlenen van personeel …

Lees verder

Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017

30/03/2017

Bent u een innovatieve mkb-er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze regeling gaat op 11 april 2017 open. Het doel van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van innovatie …

Lees verder

Fiscus laat zzp’er voorlopig met rust

30/03/2017

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 1 januari 2018 niet gecontroleerd en bestraft zullen worden als blijkt dat er onbedoeld toch een dienstbetrekking blijkt te zijn. Wat betekent dit in praktijk? Modelovereenkomst Sinds het verdwijnen …

Lees verder

Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast?

23/03/2017

Elke donderdagmiddag houden uw werknemers een lunchvergadering op kantoor. U verzorgt de broodjes, wat te drinken en een stuk fruit. Is deze lunch belast of onbelast? Belast? Als u een lunch verstrekt aan uw werknemers op kantoor, dan is deze …

Lees verder

Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters

23/03/2017

De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in Limburg. Twee bedrijven bleken niet te voldoen aan de eisen van de Wet op het Minimumloon. Dat betekende voor de bedrijven nabetaling van het wettelijk …

Lees verder