English

juni 2017

Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

08/06/2017

Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere loonkosten. Zij kunnen rekenen op een compensatie. Minimumjeugdloon De nodige veranderingen …

Lees verder

Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto

08/06/2017

De Belastingdienst heeft collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak, die als massaal bezwaar zijn aangewezen. Nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, tenzij u in uw bezwaar heeft aangegeven …

Lees verder

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

08/06/2017

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan de passen aan de Wet DBA. De handhaving is namelijk verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018. Het opschorten van de handhaving van de Wet DBA betekent …

Lees verder

Ontslagrecht 2017

06/06/2017

In deze special geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht. Hierbij moet u denken aan: – Ontslagregels – Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten – Versterking rechten oproepkrachten – Ketenbepaling – Duur WW per 1 januari …

Lees verder

Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar

01/06/2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 juli 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast. Nieuw is een verlaging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1 juli krijgt ook een 22-jarige het volwassenminimumloon. Het wettelijk bruto minimumloon …

Lees verder

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

01/06/2017

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet …

Lees verder