English

augustus 2017

Gemeentelijke legestarieven moeten redelijk blijven

24/08/2017

Wilt u in Nederland bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Aan een dergelijke vergunning zijn kosten verbonden. Gemeentes hebben daarbij een grote vrijheid in het bepalen van de tarieven, maar deze vrijheid kent wel grenzen. Legesverordening De te berekenen …

Lees verder

Veel administratie valt onder bewaarplicht

24/08/2017

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan, is niet nader omschreven in de wet. U doet er echter goed aan dit niet te beperkt op te vatten, zo leert recente rechtspraak. Inrichting …

Lees verder

Terugvragen buitenlandse btw? Wees op tijd!

24/08/2017

Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald? In de regel kunt u deze btw terugvragen. Doe dit wel op tijd! Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 ingediend zijn bij de Belastingdienst. Een te …

Lees verder

Gratis toegang tot informatie uit Handelsregister

24/08/2017

Ondernemers kunnen voortaan per jaar dertig gratis inzages krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven. Hiermee wil de Kamer van Koophandel (KvK) het raadplegen van het Handelsregister laagdrempeliger maken. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets beschikbaar …

Lees verder

Huurt u als dienstverlener een kantoorpand?

17/08/2017

Zit u met uw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de eigenarenheffing OZB op. U als gebruiker van een kantoor moet de gebruikersheffing voor de OZB betalen. Maar dan moet u wel …

Lees verder

Privégebruik auto binnen de autobranche

17/08/2017

Bijtelling van privégebruik auto vindt in beginsel plaats per auto. In de autobranche wordt vaak meer dan één auto gebruikt. De Belastingdienst heeft richtlijnen afgegeven hoe in de autobranche bij meerdere auto’s het privégebruik berekend kan worden. Bijtelling per dag …

Lees verder

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

17/08/2017

Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden? Vergoeding onbelast Een vergoeding voor scholingskosten is meestal onbelast. Van belang is dat uw …

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!

17/08/2017

Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. De regeling kan u een voordeel opleveren van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u nog een subsidieaanvraag indienen …

Lees verder