English

september 2017

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

21/09/2017

Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de …

Lees verder

Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend

21/09/2017

Dat het 22%-bijtellingstarief alleen geldt voor nieuwe auto’s en niet voor bestaande auto’s van de zaak, is volgens rechtbank Den Haag niet discriminerend. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel of van het recht op ongestoord genot van …

Lees verder

Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren

21/09/2017

Nederlandse transportondernemers hebben het drukker hebben dan ooit. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Onder andere door de aantrekkende economie bereikt de bedrijvigheid in de transportsector het hoogste punt in zes jaar. Daar zit …

Lees verder

Einde btw-landbouwregeling in zicht

21/09/2017

Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan de landbouwregeling in de btw. Op Prinsjesdag werd het plan gepresenteerd om deze regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers moeten vanaf dat …

Lees verder

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

21/09/2017

De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. …

Lees verder

Special Miljoenennota 2018

21/09/2017

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de nieuwe plannen gepresenteerd. Er zijn geen grote wijzigingen met het nieuwe kabinet in aantocht. Met welke nieuwe wet- en regelgeving moet u rekening houden? Let op! De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari …

Lees verder

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

14/09/2017

Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben. Veel werkgevers blijken bereid te zijn werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Dit blijkt uit een rapport van het Nibud, dat onderzoek doet naar financiële …

Lees verder