English

november 2020

Vraag middeling aan

12/11/2020

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting

Lees verder

Giften

12/11/2020

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1%

Lees verder