English

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

04/11/2021
Bron: Rechtbank Den Haag | jurisprudentie | ECLINLRBDHA20217995, SGR 20/2583 | 11-07-2021