English Solliciteer naar meer

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van SRA van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40481496. In deze voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. Van Velzen accountants & adviseurs B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87003945.

klik hier voor Nederlandsclick here for English