English Solliciteer naar meer

Max € 2.000 premiekorting per jaar voor arbeidsbeperkte

23/3/2017

Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang recht op een korting van € 2.000 per jaar op te betalen premies.
Deze korting is bekend onder de naam “premiekorting doelgroep banenafspraak” en geldt onder meer voor:
•mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen,
•mensen met een Wsw-indicatie,
•Wajongers met arbeidsvermogen,
•mensen met een Wet inschakeling werkzoekenden (WIW)- of ID-baan,
•leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Voor de volledige korting van € 2.000 per jaar moet sprake zijn van een werkweek van 36 uur of meer. Bij een werkweek van minder uren, wordt de korting naar evenredigheid verminderd.

Let op!
U heeft maximaal drie jaar recht op de korting. Per 1 januari 2018 vervalt echter de premiekorting doelgroep banenafspraak. Geen reden voor paniek als u de drie jaren op dat moment nog niet volledig hebt kunnen gebruiken. U krijgt dan namelijk automatisch recht op het vanaf die datum geldende loonkostenvoordeel.