English

Workshop penningmeester

11/10/2018

Binnen iedere stichting of vereniging gaat geld om, soms relatief veel geld. Hoe kunt u dit als penningmeester zo goed en efficiënt mogelijk beheren? Zodat u enerzijds tijd bespaart en anderzijds zorgt voor een betrouwbare financiële verantwoording. Ook voor het bestuur en kascommissie is het zinvol om te weten dat uw penningmeester de zaken op orde heeft.

Bent u penningmeester of wilt u penningmeester worden voor een vereniging of stichting dan geeft deze workshop u een goede basis. Er is ook ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

In samenwerking met Welzijn Teylingen, Welzijnskompas Hillegom-Lisse en Welzijn Noordwijk geven wij een workshop voor penningmeesters en aankomend penningmeesters. Wij praten u bij over het penningmeesterschap op:

Woensdag 28 november van 19.30 tot 22.00 uur

  • Functies en taken penningmeester
  • Inrichting en efficiënt voeren van de administratie
  • Kascommissie
  • Overige onderwerpen in het kort, zoals verzekeringen, ANBI, subsidies, BTW.

De workshop vindt plaats aan de Wasbeeklaan 3 te Warmond. Wij ontvangen u graag vanaf 19.15 uur met koffie en thee.

Wilt u deelnemen aan deze workshop, dan kunt u zich hier opgeven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.