Check of verzoek ambtshalve vermindering IB 2018 moet worden ingediend

Nieuwsberichten

2 januari 2024

Onlangs publiceerde branchevereniging SRA een bericht om er aandacht op te vestigen dat personen met een box 3 vermogen er verstandig aan doen een verzoek tot ambtshalve vermindering van de definitieve aanslag IB 2018 in te dienen om in aanmerking te komen voor verder rechtsherstel. Voor klanten waarbij de aanslag IB 2018 nog niet definitief is, zal VanVelzen pro forma bezwaar maken. Zo wordt voorkomen dat het recht om bezwaar te maken tegen deze aangifte vervalt. Dit is van belang omdat er in 2024 een uitspraak door de Hoge Raad wordt gedaan, waarin wordt beslist of er wel of niet voldoende rechtsherstel is geweest. Mocht de Hoge Raad beslissen dat er onvoldoende rechtsherstel is geweest, dan is het belangrijk nog steeds in aanmerking te komen voor rechtsherstel.

Voor meer informatie zie: Box 3: check of een verzoek om ambtshalve vermindering IB 2018 moet worden ingediend! - Nieuws SRA - Nieuws - SRA: netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren - SRA

Misschien ook interessant om te lezen