Niet eens met box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting? Maak tijdig bezwaar!

Nieuwsberichten

1 juli 2020

Als u over 2019 belasting in box 3 betaalt, kunt u hier misschien iets tegen doen. U kunt aansluiten bij de massaalbezwaarprocedures of u beroepen op de aanwezigheid van een individuele en buitensporige last.

De achtergrond
Medio 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3 heffing in het jaar 2013 en 2014 in strijd was met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (heel kort samengevat: de box 3 heffing is op stelselniveau te hoog). De Hoge Raad ging echter niet over tot vermindering van de box 3 heffing, maar gaf de wetgever de opdracht om dit op te lossen. 
Inmiddels is vanaf 2017 de box 3 heffing aangepast en stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat de wetgever op stelselniveau aan de opdracht van de Hoge Raad heeft voldaan. Dit standpunt wordt niet door iedereen gedeeld met als gevolg nieuwe procedures voor de jaren 20117 en verder.

Massaalbezwaarprocedures
Alle tijdige bezwaren tegen box 3 kunnen mee in de zogenaamde massaalbezwaarprocedures voor de jaren 2017, 2018 en 2019 als in deze bezwaren alleen het standpunt wordt ingenomen dat strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. 
De vraag is uiteraard wat de kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad voor de jaren 2017, 2018 en 2019 wel overgaat tot vermindering van de box 3 heffing, waar dat voor de jaren 2013 en 2014 niet gebeurd is, wordt niet zo groot geacht. Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure ook niet met veel kosten en moeite gepaard hoeft te gaan. U hoeft daarvoor alleen tijdig bezwaar in te dienen.

Wilt u deelnemen in de massaalbezwaarprocedure? Neem dan contact met ons op direct na ontvangst van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Wij kunnen dan zorgen dat uw bezwaarschrift tijdig wordt ingediend, dat wil zeggen binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Individuele en buitensporige last
Naast het standpunt zoals ingenomen in de massaalbezwaarprocedures, kunt u ook het standpunt innemen dat voor u sprake is van een individuele en buitensporige last. De Hoge Raad gaf medio 2019 namelijk ook aan dat als in een individuele geval de box 3 heffing voor een belastingplichtige een individuele en buitensporige last vormt, de box 3 heffing wel verminderd zou kunnen worden. 
Wilt u zich daarop beroepen? Houd er dan rekening mee dat u dan individueel zult moeten procederen en hiervoor niet kan meeliften op de massaalbezwaarprocedures. Bedenk daarbij ook dat van een individuele en buitensporige last niet snel sprake zal zijn. Grofweg zou de totale aanslag (inclusief de box 3 heffing) hoger moeten zijn dan het totale inkomen, wil mogelijk sprake zijn van een individuele en buitensporige last. En ook in dit geval geldt dat u in ieder geval tijdig (binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting) bezwaar moet maken.
Vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over dit onderwerp. Wij helpen u graag.

Misschien ook interessant om te lezen