Renseigneringsplicht? Uiterlijk 31 januari melding maken

Nieuwsberichten

10 januari 2024

De renseigneringsplicht is in 2022 ingevoerd. Hiermee is de wettelijke grondslag gecreëerd voor het doorgeven van betalingen aan derden aan de Belastingdienst en een uitbreiding van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst geregeld. Uiterlijk 31 januari 2024 moeten inhoudingsplichtigen voor de loonheffing melding maken van de in 2023 gedane uitbetalingen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige (of een met hem verbonden vennootschap) waarvoor geen factuur met omzetbelasting is uitgereikt. Een factuur zonder omzetbelasting is bijvoorbeeld “BTW vrijgesteld”/”KOR”/”BTW verlegd”/0%-tarief.

De volgende informatie dient voor 31 januari 2024 te worden aangeleverd bij de belastingdienst:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum JJJJ-MM-DD (bij het ontbreken mag ook 0000-00-00 worden ingevuld)
  • BSN identificatie- en verificatieplicht geldt, dus vastgesteld moet worden dat dit het BSN nummer is van de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. In het formulier het 9-cijferige dummy-nummer invullen 222222220
  • De in het kalenderjaar betaalde bedragen, waaronder kostenvergoedingen (indien meerdere bedragen zijn uitbetaald mag dit bij elkaar worden geteld)
  • De datum van betaling (hier mag 2023-12-31 worden ingevuld

Lees hier hoe de gegevens aangeleverd kunnen worden: Hoe levert u uitbetaalde bedragen aan derden aan? (belastingdienst.nl)

In geval u ondersteuning wenst bij het aanleveren van de gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. U ontvangt dan vooraf een inschatting van benodigde werkzaamheden en kosten.

Misschien ook interessant om te lezen