English

Audit

Efficiënte en betrokken werkwijze

Niet een afstandelijke jaarrekeningcontrole, maar een betrokken audit van uw onderneming gericht op uw ‘in control’ zijn. Dat is onze aanpak. Naast de controle van de jaarrekening kunt u ons ook inschakelen voor due dilligence onderzoek, subsidieverklaringen en voor advies bij administratieve procesoptimalisatie.

Ons team bestaat uit meerdere (register-) accountants die een jarenlange ervaring hebben opgebouwd en de controles risicogericht insteken. Vanzelfsprekend beschikt ons kantoor over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

" Ons doel? Uw onderneming voor de langere termijn succesvol te laten zijn. "

Werkwijze van Velzen

Waardevolle toevoeging

Onze efficiënte controleaanpak is een waardevolle toevoeging, géén verplichte kostenpost. We werken geen checklists af, we stellen open vragen en zijn oprecht geïnteresseerd. Door met een team van maximaal drie personen in gesprek te gaan met een ieder op de werkvloer kennen wij onze controleklanten door en door en hun branches goed. Ons advies helpt de ondernemer zijn organisatie in control te houden. Als klankbord zijn wij kritisch en houden als nodig een spiegel voor.

Betrokken instelling

Van Velzen richt zich op (familie)ondernemingen in het MKB en non-profit organisaties. Organisaties zonder eigen interne controle afdeling waar onze adviesgerichte aanpak het meeste baat heeft. Van Velzen heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het uitvoeren van wettelijke controles in het MKB. Voor vaktechnische ondersteuning zijn wij aangesloten bij het SRA.

Audit To Be

Voor de uitvoering van de controle-opdrachten werken we samen met een accountantsorganisatie in Voorburg. Het doel is om de krachten verder te bundelen en de controleteams samen te voegen tot één team. Door deze samenvoeging ontstaat een team van circa 15 gedreven personen, die onder de naam Audit To Be vanuit twee vestigingen in de Randstad werkzaam zijn en waar durf, samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Hierdoor kunnen wij u nog beter van dienst zijn, nu en in de toekomst!

“Ons controleteam werkt nauw samen met Van Antwerpen Accountancy, als het gaat om controle opdrachten in het notariaat. Door samenwerking met deze branchespecialist is sprake van een optimale kennisdeling van controle- en branchekennis, zodat wij het notariaat optimaal van dienst kunnen zijn!”