English Solliciteer naar meer

Doelgericht ondernemen

Met visie voor vooruitgang

Uw cijfers vertellen uw verhaal niet. Uw visie en strategie daarentegen wel. En gezamenlijk bepalen deze feiten het succes van uw onderneming. Cijfers gaan pas leven wanneer deze worden afgezet tegen de door u gestelde doelen.

Wanneer uw ideeën niet concreet op papier staan, maken wij samen met u een strategische analyse van uw onderneming. Hierna bepalen we heel concreet de doelen en acties voor het komende jaar. Geen lange verhalen, maar een overzichtelijk A4 plan.

De voortgang van de acties volgen wij regelmatig en waar nodig kunt u uw doelen bijstellen. Zo weet u op ieder moment hoe u ervoor staat en heeft u aan ons een vakkundige gesprekspartner wanneer er beslissingen genomen moeten worden.  Wij helpen u doelgericht ondernemen.

"Van Velzen ondersteunt doelgericht ondernemen en gaat voor het zakelijke en persoonlijke succes van iedere cliënt!"

Werkwijze van Velzen

Sterk fundament

De hectiek van alledag maakt het voor ondernemers vaak lastig om bezig te zijn met doelen stellen en financiële resultaten. Om die reden starten onze accountants altijd met het inventariseren van uw doelstellingen en behoeften. Wij brengen uw huidige situatie en financiële toekomst in kaart en zorgen voor optimaal fiscaal advies.

Kwaliteitsgericht businessplan

Na een kortlopend sparringtraject leggen wij uw concrete doelstellingen vast. Hiermee komen de cijfers meer tot leven. U krijgt van ons geen stapels papier maar juist een krachtig en helder A4 businessplan. Op basis hiervan blijven wij u proactief adviseren en assisteren bij het doelgericht ondernemen.

Helder sparringtraject

Na een drietal sessies van elk ongeveer 2 uur krijgt uw A4 businessplan vorm en inhoud. Tijdens de laatste sessie wordt het A4 businessplan definitief met u opgesteld. Dit blijft gedurende onze dienstverlening de leidraad. Uiteraard wordt er na ieder gesprek geüpdatet, zodat u exact weet wat uw doelen zijn en wij waar de adviesbehoeften liggen.

Ondernemen is topsport

Het doelgericht ondernemen dashboard is vergelijkbaar met coaching in topsport. Sporttalenten worden gecoacht door hun trainer met zijn technische staf. Doelstellingen en afspraken worden gemaakt en op basis van prestaties wordt voortgang gemeten. Met behulp van eenvoudige software wordt een en ander vastgelegd, zodat alle partijen (ouders, vereniging) weten wat de doelen zijn en waar het talent nu staat. Ook topondernemers verdienen deze coaching, waarbij onze aanpak helpt hun successen te behalen.