In het publiek belang

VanVelzen

VanVelzen omarmt het door onze beroepsorganisatie uitgebrachte rapport ‘In Het Publiek Belang’ en nemen adequate actie om de in het rapport genoemde maatregelen te implementeren. Wij zien er op toe dat binnen onze organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd en dat binnen ons kantoor focus op kwaliteit en een professioneel kritische houding belangrijke kernwaarden zijn.