Kreston

Kwalitatief kennisnetwerk

Kreston Global is een internationaal professioneel samenwerkingsverband van ruim 800 accountantskantoren, verdeeld over meer dan 100 verschillende landen. Vanuit dit wereldwijde netwerk hebben we samen met 8 andere accountants- en advieskantoren de krachten gebundeld in Kreston Netherlands. Kennis en kunde staan daarbij centraal, net als het bouwen aan sterke, duurzame relaties.

Accountantskantoor VanVelzen
Accountantskantoor VanVelzen

Leerstoel MKB Accountancy

Kreston Netherlands en Nyenrode Business Universiteit zijn een sponsorsamenwerking aangegaan. Vanuit de leerstoel ‘Kreston Netherlands MKB Accountancy’ doet prof. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA wetenschappelijk onderzoek. Het MKB is een domein met grote betekenis voor de wereldeconomie. Zijn onderzoek richt zich met name op het verkennen van de condities waaronder een goede accountant-cliënt relatie kan bijdragen aan de toegevoegde waarde en de kwaliteit van de controle vanuit het klantperspectief. Bij relatiemanagement, zeer belangrijk voor VanVelzen, hoort ook het spanningsveld tussen toegevoegde waarde en onafhankelijkheid/objectiviteit van MKB accountants. Niels van Nieuw Amerongen verzorgt voor de aangesloten kantoren van Kreston Netherlands al vaktechnische ondersteuning en trainingen. Door de relatie met Nyenrode zetten we onze kantoren bij studenten nog nadrukkelijker op de kaart.

Wil je meer weten over kennisnetwerk Kreston en de leerstoel?

Neem contact op