Zero CO2

Verantwoord verduurzamen

Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Dat geldt voor onze interne organisatie én voor ondernemers. Bij verduurzamen denken veel mensen vooral aan het milieu en het verkleinen van de footprint. Maar duurzaamheid gaat verder dan het gebruik van ledverlichting (check) en zonnepanelen op het dak (252 x check). Duurzaamheid gaat ook over duurzame inzetbaarheid. Over aantrekkelijk werkgeverschap. Over duurzame werkrelaties. Vanuit Kreston zijn we aangesloten bij platform Zero CO2 . Daarmee richten we ons op het ondersteunen van het mkb, bij het concretiseren van (strategische) duurzame keuzes. Om die adviesrol te kunnen vervullen, zorgen we voor cursussen en bijscholing. We leiden onze collega’s op om de CSRD duurzaamheidsrapportage (waar grote ondernemingen aan moeten voldoen) te kunnen beoordelen. Een slim accountantskantoor gaat er duurzaam voor.
Accountantskantoor VanVelzen
Accountantskantoor VanVelzen